Revitalisering WESTWIJK 2005

In de jaren vijftig en zestig is de Vlaardingse Westwijk gebouwd. Deze groene 'tuinwijk' moest het groeiende inwonertal van de stad opvangen. Door een toenemende vraag naar eengezinswoningen nam de woningbezetting van flatgebouwen in de Westwijk in de jaren tachtig af. Ook was de bouwkundige kwaliteit van veel woningen onvoldoende geworden.

Om de wijk nieuw leven in te blazen heeft de gemeente Vlaardingen samen met Waterweg Wonen het plan 'Westwijk 2005' opgesteld. Inmiddels is de uitwerking hiervan in volle gang. Een groot aantal woningen is gerenoveerd en sommige sportvelden worden verplaatst naar de Broekpolder. Daarnaast zijn enkele honderden woningen gesloopt. Op de hierdoor vrijgekomen locaties zijn of worden binnenkort nieuwe eengezinswoningen en luxe appartementen gerealiseerd.

 

kaart
informatie links
 Project GEUZELANDE -- 28 Eengezinswoningen 

In de Zuidbuurt, een van de wijken in de westwijk, zijn twaalf flatblokken met 540 woningen gerenoveerd. Vier flatgebouwen met 180 woningen aan de Prof. Rutgerstraat zijn gesloopt. Hiervoor in de plaats komt Geuzelande, een project met zowel huur- als koop eengezinswoningen en veel groen.

Aan de Mr. Verschuurstraat, de Leendert Valstarstraat, de M. v.d. Stoepstraat en de Prof. Telderstraat bouwt Waterweg Wonen Geuzelande, een project met twee- en drielaagse eengezinswoningen. Tien van de drielaags woningen kunnen als woonwerk woning ingericht worden.

 

indeling
fase 2
 Project HAEMSTEDEHOF -- 18 Eengezinswoningen 

Samen met Philadephia Zorg realiseert Waterweg Wonen een bijzonder bouwproject: de Haemstedehof. Het project bestaat uit 24 woningen waarvan zes groepswoningen zijn bedoeld voor bewoning door mensen met een verstandelijke handicap.

Alle woningen zijn onder andere uitgerust met zonnecollector. Het wooncomplex wordt gerealiseerd aan de Van der Werffstraat, de Philips de Goedestraat en de Witte van Haemstedestraat, op de plaats van het vroegere gezinsvervangend tehuis.

 

terug